Heegård Petersen, J., Kühl, K. og Foget Hansen, G. (2020) “Kodeskift i de udvandrerdanske varieteter i Nordamerika og Argentina: Inventar, frekvens, funktion”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(58). doi: 10.7146/nys.v1i58.120484.