Andersen, M. H. (2020) “Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have?”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(58). doi: 10.7146/nys.v1i58.120482.