Due, B. L., Lange, S. B., Femø Nielsen, M., Toft, T. L., Landgrebe, J., Nielsen, R. og Hassert, L. (2019) “Den andens ansigt: Afdækning af deltagerorientering via multimodal interaktionsanalyse”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(56), s. 10–51. doi: 10.7146/nys.v1i56.111286.