Søballe Horslund, Camilla, og Jonas Villumsen. 2023. “Kan Man måle Opfattelsen Af Andetsprogets Lyde? Andetsprogsfonologiske Test Og Generaliseringer Om præleksikalsk Perception”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (64):157-88. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141692.