Stidsen, Mette, og Anna Steenberg Gellert. 2023. “Udvikling Og afprøvning Af sætningsforståelsestest for Voksne Med Dansk Som Andetsprog”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (63):74-107. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137561.