Clausen, Marit C., Maja Bjerrum Larsen, og Stine Blicher Christensen. 2023. “Typisk Udtale Eller Udtalevanskelighed? : – En undersøgelse Af Eliciteringsmetoders Betydning for Opsporingen Af børn Med Udtalevanskeligheder”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (63):8-46. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137559.