Hyttel-Sørensen, Liva. 2011. “Dårligt Fra Start. En undersøgelse Af børns Sproghandlinger Med Fokus På Den Multiple lineære Regressionsanalyse Som Redskab Til at Identificere Signifikante Forskelle”. NyS, Nydanske Sprogstudier 41 (41):66-92. https://doi.org/10.7146/nys.v41i41.13662.