Durst-Andersen, Per. 2000. “En Kognitiv Analyse Af Perfektum Og Imperfektum I Dansk”. NyS, Nydanske Sprogstudier 26 (26-27):131-64. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13413.