Jensen, Eva Skafte. 1995. “Neksusadverbialets Placering I ledsætninger”. NyS, Nydanske Sprogstudier 20 (20):77-90. https://doi.org/10.7146/nys.v20i20.13374.