Heegård Petersen, Jan, Karoline Kühl, og Gert Foget Hansen. 2020. “Kodeskift I De Udvandrerdanske Varieteter I Nordamerika Og Argentina: Inventar, Frekvens, Funktion”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (58). https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120484.