Due, Brian L., Simon B. Lange, Mie Femø Nielsen, Thomas L.W. Toft, Jeanette Landgrebe, Rikke Nielsen, og Liv Hassert. 2019. “Den Andens Ansigt: Afdækning Af Deltagerorientering via Multimodal Interaktionsanalyse”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1 (56):10-51. https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.111286.