HYTTEL-SØRENSEN, L. Dårligt fra start. En undersøgelse af børns sproghandlinger med fokus på den multiple lineære regressionsanalyse som redskab til at identificere signifikante forskelle. NyS, Nydanske Sprogstudier, [S. l.], v. 41, n. 41, p. 66–92, 2011. DOI: 10.7146/nys.v41i41.13662. Disponível em: https://www.nys.dk/article/view/13662. Acesso em: 11 dec. 2023.