Thomsen, D. B. (2015). Én stavelse, to synsvinkler – børns tilegnelse af dialogiske partikler. NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), 138–163. https://doi.org/10.7146/nys.v48i48.21138