Berthelsen, U. D. (2015). Flersprogethed på Facebook. Flersprogede unges interaktion på Facebook i et sprogtilegnelsesperspektiv. NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), 36–70. https://doi.org/10.7146/nys.v48i48.21135