Engberg-Pedersen, E. (2015). Tilegnelse af fortællerperspektiv og referentperspektiv i dansk tegnsprog: introduktion af en ny referent. NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), 9–35. https://doi.org/10.7146/nys.v48i48.21134