Bellander, T. (2014). Språk och berättelsestruktur i blogg – En jämförelse av hur en tonåring och en pensionär bloggar om en utflykt. NyS, Nydanske Sprogstudier, 46(46), 132–171. https://doi.org/10.7146/nys.v46i46.17527