Jensen, E. S. (2014). Tale er tale; skrift er skrift. Om skriftsproget i de nye medier. NyS, Nydanske Sprogstudier, 46(46), 11–38. https://doi.org/10.7146/nys.v46i46.17523