Schachtenhaufen, R. (2023). Replik: Ny dansk fonetik og IPA. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), 211–227. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141694