Søballe Horslund, C., & Villumsen, J. (2023). Kan man måle opfattelsen af andetsprogets lyde? Andetsprogsfonologiske test og generaliseringer om præleksikalsk perception. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), 157–188. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141692