Schachtenhaufen, R. (2023). Én lang vokallyd? : Konsonant-vokal-ratio i dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), 51–87. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141689