Thøgersen, J., & Preisler, B. (2023). Danskerne og det engelske sprog – dengang og nu. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), 8–50. https://doi.org/10.7146/nys.v1i64.141688