Kjærbæk, L., Søndergaard Knudsen, H. B., Jensen de López, K. M., & Holm, L. (2023). Finder vi de sprogligt udsatte børn? En kortlægning og kritisk analyse af det nationale sprogscreeningsprogram i Danmark. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 136–181. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137563