Stidsen, M., & Steenberg Gellert, A. (2023). Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 74–107. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137561