Clausen, M. C., Bjerrum Larsen, M., & Blicher Christensen, S. (2023). Typisk udtale eller udtalevanskelighed? : – En undersøgelse af eliciteringsmetoders betydning for opsporingen af børn med udtalevanskeligheder. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 8–46. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137559