Mortensen, J. (2012). Epistemisk positionering i dansk talesprog. NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), 62–91. https://doi.org/10.7146/nys.v42i42.13674