Boye, K., Poulsen, M., Pedersen, H. B., Christensen, M. H., Dalberg, L., & Vinther, N. M. (2012). <em>At</em> eller ikke <em>at</em> i tale og skrift. NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), 41–61. https://doi.org/10.7146/nys.v42i42.13673