Platzack, C. (2011). Erik Hansen og Lars Heltoft: Grammatik over det danske sprog, bind I, Indledning og oversigt. NyS, Nydanske Sprogstudier, 41(41), 93–117. https://doi.org/10.7146/nys.v41i41.13663