Grønnum, N. (2022). Anmeldelse af Jan Heegård Petersen, Holger Juul, Nicolai Pharao & Marie Maegaard, Udtalt. En introduktion til dansk fonetik. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), 122–131. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134597