Heidemann Andersen , M., & Sandst, L. (2022). Hverdagens engelsk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), 76–101. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134595