Bleses, D. (2000). Transparens og produktivitet i danske børns tilegnelse af verbers præteritum. NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), 165–196. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13414