Durst-Andersen, P. (2000). En kognitiv analyse af perfektum og imperfektum i dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), 131–164. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13413