Jensen, T. J. (2000). Kan man ligge i et mentalt rum. NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), 73–99. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13411