Jensen, E. S. (1997). Modalitet og dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 23(23), 9–24. https://doi.org/10.7146/nys.v23i23.13389