Jensen, E. S. (1995). Neksusadverbialets placering i ledsætninger. NyS, Nydanske Sprogstudier, 20(20), 77–90. https://doi.org/10.7146/nys.v20i20.13374