Heegård Petersen, J., Kühl, K., & Foget Hansen, G. (2020). Kodeskift i de udvandrerdanske varieteter i Nordamerika og Argentina: Inventar, frekvens, funktion. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(58). https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120484