Due, B. L., Lange, S. B., Femø Nielsen, M., Toft, T. L., Landgrebe, J., Nielsen, R., & Hassert, L. (2019). Den andens ansigt: Afdækning af deltagerorientering via multimodal interaktionsanalyse. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(56), 10–51. https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.111286