Prohic, D., & Engberg-Pedersen, E. (2018). Sprogforståelse efter 20 år i Danmark: tolkning af anaforer i ledsætninger. NyS, Nydanske Sprogstudier, (55), 70-95. https://doi.org/10.7146/nys.v1i55.104792