(1)
Thomsen, D. B. Én Stavelse, to Synsvinkler – børns Tilegnelse Af Dialogiske Partikler. NyS 2015, 48, 138-163.