(1)
Berthelsen, U. D. Flersprogethed På Facebook. Flersprogede Unges Interaktion På Facebook I Et Sprogtilegnelsesperspektiv. NyS 2015, 48, 36-70.