(1)
Vinther, N. M.; Boye, K.; Kristensen, L. B. Grammatikken I Baggrunden – opmærksomhed under læsning. NyS 2015, 47, 99-139.