(1)
Westergaard, A. Om sammenhængen Mellem Sprogvalg Og Kommunikativ rækkevidde På Facebook. NyS 2014, 46, 172-208.