(1)
Hougaard, T. T. Sproglige Forandringer I De Nye Medier – Fra Chatstil Til Hashtagpoesi. NyS 2014, 46, 39-66.