(1)
Petersen, K. T. Lokalt Regionalsprog Eller Regionalt Rigssprog? - En undersøgelse Af Århusdansk. NyS 2013, 45, 9-47.