(1)
Søballe Horslund, C.; Villumsen, J. Kan Man måle Opfattelsen Af Andetsprogets Lyde? Andetsprogsfonologiske Test Og Generaliseringer Om præleksikalsk Perception. NyS 2023, 1, 157-188.