(1)
Kjærbæk, L.; Søndergaard Knudsen, H. B.; Jensen de López, K. M.; Holm, L. Finder Vi De Sprogligt Udsatte børn? En kortlægning Og Kritisk Analyse Af Det Nationale Sprogscreeningsprogram I Danmark. NyS 2023, 1, 136-181.