(1)
Holm, L. Sproglig Evaluering Af Flersprogede – På tværs. NyS 2023, 1, 108-135.