(1)
Stidsen, M.; Steenberg Gellert, A. Udvikling Og afprøvning Af sætningsforståelsestest for Voksne Med Dansk Som Andetsprog. NyS 2023, 1, 74-107.