(1)
Clausen, M. C.; Bjerrum Larsen, M.; Blicher Christensen, S. Typisk Udtale Eller Udtalevanskelighed? : – En undersøgelse Af Eliciteringsmetoders Betydning for Opsporingen Af børn Med Udtalevanskeligheder. NyS 2023, 1, 8-46.