(1)
Mortensen, J. Epistemisk Positionering I Dansk Talesprog. NyS 2012, 42, 62-91.