(1)
Hyttel-Sørensen, L. Dårligt Fra Start. En undersøgelse Af børns Sproghandlinger Med Fokus På Den Multiple lineære Regressionsanalyse Som Redskab Til at Identificere Signifikante Forskelle. NyS 2011, 41, 66-92.